Finalizujemy prace projektowe

Od tego momentu indywidualny projekt Twojego domu będzie gotowy do złożenia w urzędzie, gdzie zostanie poddany ocenie formalnej. Poznaj szczegóły tego etapu współpracy z naszą pracownią.

Zgodnie z naszymi zasadami, prace dzielimy na: etap koncepcyjny i etap projektu budowlanego. Etap koncepcyjny, który opisaliśmy w artykule: Przygotowujemy docelowy projekt, jest w gruncie rzeczy najważniejszy. Uznajemy, że jest zakończony dopiero w tym w momencie, w którym zatwierdzisz efekt naszych prac. Od tej chwili sami zajmujemy się resztą, czyli przygotowaniem dokumentacji technicznej, składającej na projekt budowlany, na podstawie którego wystąpisz o pozwolenie na budowę swojego domu.

Po wcześniejszym ustaleniu, projekt możemy złożyć za Ciebie.

Potem następuje etap przechodzenia dokumentacji projektowej przez urząd. Tutaj, mówiąc kolokwialnie – walczymy do skutku. Jeśli dokumentacja przechodzi przez ręce urzędnika bez zastrzeżeń, wówczas wydaje on pozwolenie na budowę a Ty rozpoczynasz dalsze etapy swojej inwestycji. Zdarza się jednak, że projekt zostaje zwrócony do korekty, którą wprowadzamy od ręki.

Jest to sytuacja niezależna od nas. Wynika najczęściej z niepisanych ustaleń, przyjętych przez dany urząd lub przez poszczególnych urzędników, które mogą dotyczyć samego schematu dokumentacji lub sposobu sformułowania niektórych zapisów w niej zawartych. W każdym razie, wszystkie wykazane uchybienia korygujemy natychmiast. W razie potrzeby udajemy się osobiście do urzędu w celu uzyskania dokładnych informacji bezpośrednio od urzędnika rozpatrującego projekt. W wielu przypadkach poprawki wprowadzamy na miejscu i jeszcze tego samego dnia projekt zostaje sprawdzony przez osobę decyzyjną a następnie przyjęty do ponownego rozpatrzenia, które kończy się wydaniem pozwolenia na budowę. Po tym momencie nasza współpraca może dobiec końca, ale niekoniecznie, ponieważ oferujemy więcej usług związanych z indywidualnym projektem domu.