Kiedy i w jakim celu projektowana jest charakterystyka energetyczna?

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wykonujemy projektowaną charakterystykę energetyczną dla wszystkich domów naszych Klientów.

Żaden projekt domu jednorodzinnego w Polsce nie zostanie zatwierdzony przez starostwo powiatowe bez tzw. charakterystyki energetycznej. Każdy Inwestor zobowiązany jest do określenia całkowitego zapotrzebowania budynku na energię nieodnawialną niezbędną do jego użytkowania. W związku z powyższym, nasze projekty indywidualne również zawierają charakterystyki energetyczne uwzględniające parametry i wymogi określone przez ustawodawcę.

Celem takiego działania jest zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych na energię nieodnawialną, co sprzyja racjonalnemu wykorzystaniu zasobów środowiska naturalnego i jego ochronie.

Nasze projekty w części zwanej Projektowaną charakterystyką energetyczną zawierają informacje o:

  • geometrii i osłonie budynku;
  • wentylacji;
  • sezonie grzewczym;
  • zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania i wentylację;
  • zapotrzebowaniu na ciepło do przygotowania wody użytkowej;
  • urządzeniach pomocniczych;
  • podziale zapotrzebowania na energię;
  • sumarycznym rocznym jednostkowym zapotrzebowaniu na nieodnawialną energię pierwotną;
  • sprawdzeniu wymagań prawnych.

A także oddzielnie zestawienie przegród i powierzchni budynku, w którym podajemy szczegółowe dane na temat ich parametrów.