Nota prawna

Administratorem danych jest:

Niniejszy serwis został opracowany, wdrożony przez GDP (Malor Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętej Barbary 1.

Treści zawarte w serwisie www.pracowniaprojektowa.info nie stanowią bezpośredniej oferty produktowo-usługowej. Mogą być traktowane jedynie jako pomoc przy podejmowaniu decyzji o zamawianiu wybranych produktów i usług.

Strona zawiera zawsze aktualne informacje o świadczonych usługach oraz produktach.

Treść stron internetowych oraz zawartość serwisu internetowego www.pracowniaprojektowa.info czyli zdjęcia, filmy, nagrania, obiekty graficzne i pliki są chronione przepisami prawa autorskiego. Nie mogą być rozpowszechniane ani publikowane bez zgodny autora. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione i podlegają odpowiedzialności cywilnej i karnej zarówno w kraju jak i za granicą.

Zastrzegamy sobie prawo w przyszłości do zmiany zapisu noty prawnej dotyczącej serwisu internetowego www.pracowniaprojektowa.info.