Przygotowujemy docelowy projekt

Przeczytaj, w którym momencie rozpoczynamy prace nad projektem architektoniczno-budowlanym Twojego domu, i z jakich opracowań będzie się ten projekt składać.

Praca u nas odbywa się w ten sposób, że najpierw na podstawie wszystkich zebranych od Ciebie informacji, przygotowujemy tzw. koncepcję bazową. Następnie przedstawiamy ją w formie rzutów płaskich, dokładniej rzutów układu funkcjonalnego. A kiedy już, w dużym przybliżeniu, dopasujemy go do wnętrz budynku, przechodzimy do kolejnego etapu, czyli projektowania bryły.

Bazowa koncepcja, o której napisaliśmy wyżej, może ulec modyfikacjom, w zależności od tego, czy będziesz miał do niej uwagi. W praktyce, Klienci po zasięgnięciu naszych porad są już zdecydowani na konkretne rozwiązania, więc chodzi zwykle o zmiany kosmetyczne.

Po zamknięciu tego etapu przechodzimy do wykonania finalnej dokumentacji, w skład której wejdzie:

  • projekt zagospodarowania terenu;
  • projekt architektoniczny;
  • projekt konstrukcyjny;
  • projekt instalacji sanitarnych;
  • projekt instalacji elektrycznej;
  • projektowana charakterystyka energetyczna budynku