Regulamin sprzedaży

1. Serwis www.pracowniaprojektowa.info za pośrednictwem, którego prowadzona jest internetowa sprzedaż projektów typowych domów jednorodzinnych należy do BK DOM Bartosz Kuzak, ul. Wiosenna 52, 08-110 Stok Lacki-Folwark, NIP: 823-143-59-08

2. Zakup projektów typowych domów jednorodzinnych może być dokonywany przez dowolną osobę fizyczną lub prawną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Postanowienia ogólne

1. Zamówiony projekt obejmuje 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowalnego oraz 3 egzemplarze projektu technicznego.

2. Oferowane projekty typowe można zamówić w wersji lustrzanego odbicia bez dodatkowych kosztów.

3. Ceny projektów gotowych oferowanych w serwisie www.pracowniaprojektowa.info są cenami brutto zawierającymi 23% podatku VAT.

4. BK DOM zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych projektów oraz przeprowadzania promocji cenowych na wybrane projekty.

5. BK DOM zastrzega sobie prawo do zmian, udoskonalania lub wycofania oferowanych projektów typowych w każdym momencie bez podania przyczyn.

6. Zamawiając projekt typowy w serwisie www.pracowniaprojektowa.info kupujący jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin sprzedaży.

7. Zamawiany projekt standardowo zawiera listę dopuszczalnych zmian adaptacyjnych, akceptowanych przez BK DOM. W przypadku zmian wykraczających poza standardową listę, możliwe jest uzyskanie pisemnego pozwolenia w szerszym zakresie.

8. Wizualizacje projektów przedstawione na stronach mogą w kliku przypadkach nieznacznie różnić się od projektu. Przed podjęciem decyzji o zakupie projektu udostępniamy rysunki szczegółowe wraz z informacją czy występują różnice.

 Składanie zamówień

1. Zamówienia mogą być składane:

2. Złożone zamówienia są potwierdzane e-mailowo lub telefonicznie przez BK DOM w terminie 24h od momentu złożenia zamówienia.

Realizacja zamówień

1. Złożone zamówienia realizowane są w przeciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przypadku projektów w „fazie koncepcji” każdorazowo termin realizacji jest ustalany indywidualnie.

2. Projekty wysyłane będą za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej. Koszty przesyłki pokrywa BK DOM.

Płatności

1. Płatności za zamówiony projekt można dokonać:

  • przelewem bankowym w formie przedpłaty na konto bankowe BK DOM
  • przy odbiorze przesyłki kurierowi lub pracownikowi Poczty Polskiej

Zwrot

1. Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionego projektu w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu lub 60 dni na wymianę na inny projekt z oferty BK DOM. W przypadku zwrotu BK DOM nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

2. Warunkiem zaakceptowania zwrotu jest zwrócenie pełnej dokumentacji w stanie nienaruszonym.

3. Szczegóły zwrotu ustalane są każdorazowo indywidualnie. Przed dokonaniem zwrotu należy skontaktować się z BK DOM w celu ustalenia szczegółów.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje, uwagi i sugestie należy kierować:

Telefonicznie: 788 680 275

E-mailowo: biuro@bkdom.pl

Listownie: BK DOM Bartosz Kuzak

Ul. Wiosenna 52,  08-110 Stok Lacki-Folwark

Postanowienia końcowe

1. BK DOM zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Dane podane przez Kupującego podczas zamówienia służą do weryfikacji zamówienia oraz kontaktu z Kupującym.

2. BK DOM zastrzega sobie prawo do zmiany w brzmieniu niniejszego regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.