Adaptacja projektów typowych

W ramach naszych usług wykonujemy adaptację "techniczną" naszych projektów typowych. Adaptacja "techniczna" polega na wprowadzeniu modyfikacji, zmian do naszych projektów według potrzeb Klienta. Oczywiście wcześniej dokonujemy bezpłatnej analizy zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy czy określony projekt typowy będzie można zrealizować na działce Inwestora, oraz czy wprowadzone modyfikacje "mieszczą" się w zapisach planu lub decyzji o warunkach zabudowy.