Zawartość projektu typowego

Oferowane przez nas projekty zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Każdy nasz projekt typowy składa się z 3 egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego oraz 3 egzemplarzy projektu technicznego. Projekty opracowane zostały zgodnie z Warunkami Technicznymi 2021 oraz dostosowane do Eurokodów.

W skład projektu architektoniczno-budowlanego wchodzi opis techniczny, rysunki branży architektonicznej, zgoda na zmiany autora projektu, uprawnienia i zaświadczenia z izby projektantów.

W skład projektu technicznego wchodzi opis techniczny, rysunki branży konstrukcyjnej, sanitarnej (wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania), elektrycznej oraz projektowana charakterystyka energetyczna.


Każdy projekt typowy wymaga adaptacji przez projektanta adaptującego, w zakresie dostosowania go do zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy a także w zakresie posadowienia.

Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu i niezbędnymi uzgodnieniami stanowi podstawę do ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Projekt techniczny niezbędny jest na etapie wykonawczym i nie jest wymagany przez urząd w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Przed podjęciem decyzji o zakupie projektu na życzenie Klienta udostępniamy rysunki szczegółowe. Projekt typowy może nieznacznie różnić się od prezentowanych na stronie wizualizacji.

Do każdego projektu istnieje możliwość zakupienia dodatków:

- aktualny kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót - 550 PLN

- dodatkowy egzemplarz projektu - 400 PLN

- wersja elektroniczna projektu PDF - 400 PLN

- instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją - 800 PLN

- instalacja ogrzewania podłogowego - 500 PLN

- pompa ciepła powietrzna/gruntowa - 370 PLN

Nasza pracowania oferuje możliwość wykonania modyfikacji, dostosowania projektu do potrzeb inwestora. Każda wycena takich prac ustalana jest indywidualnie.

Poniżej prezentujemy przykłady naszych rysunków: